Χάρτες Καρπάθου

Hits: 5

Υπάρχουν πολλοί χάρτες της Καρπάθου και παραθέτονται στο λήμμα αυτό χρονολογικά.

1420 Christoforo Buondelmonti

Χάρτης Καρπάθου 1420, christoforo Buondelmonti

Πηγές και Αναφορές

  1. Χάρτης της Καρπάθου στην wikipedia