Αρχαίο Νόμισμα της Καρπάθου

Hits: 108

Το νόμισμα της αρχαίας Καρπάθου (Αργυρός στατήρ), τοποθετείται γύρω στα 500 π.χ. Το εικονιζόμενο νόμισμα ανήκει στη συλλογή Γρ. Εμπεδοκλέους και εκτίθεται στο Νομισματικό Μουσείο στην Αθήνα [1].

Continue reading Αρχαίο Νόμισμα της Καρπάθου

Η πρώτη τουριστική αφίσα της Καρπάθου (Ηλία Χριστοδούλου)

Hits: 50

Η αφίσα συγκετρώνει στοιχεία που χαρακτηρίζουν την Κάρπαθο, όπως τον αμφορέα, τη λύρα, την παραδοσιακή στολή, και την ίδια την Κάρπαθο.

Απεικονίζει τη  συμμετρία της γεωγραφίας, της μουσικής, της τέχνης και της παράδοσης της Καρπάθου.

Continue reading Η πρώτη τουριστική αφίσα της Καρπάθου (Ηλία Χριστοδούλου)

kpedia.karpathos.net (Καρπαθοπαίδεια), κόμβος διαδικτύου

Hits: 25

Η Εγκυκλοπαίδεια της Καρπάθου βασίζεται στα πρότυπα της ανοικτής εγκυκλοπαίδειας του διαδικτύου WIKIPEDIA με μερικές διαφορές (όπως τον θεματικό περιορισμό στην Κάρπαθο ή τον περιορισμό συγγραφής). Η παρούσα εκδοχή της χρησιμοποιεί την πλατφόρμα WordPress και στη φάση αυτή μεταφέρονται τα άρθρα από τον παλιότερο κόμβο (www1.karpathos.net/kpedia).
Continue reading kpedia.karpathos.net (Καρπαθοπαίδεια), κόμβος διαδικτύου

Κάρπαθος (γεωγραφία, oνομασία)

Hits: 115

Γεωγραφία

Η Κάρπαθος ανήκει στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Δωδεκανήσου, έχει έκταση 301 τ.χ., ακτογραμμές 160 χλμ και πληθυσμό 6511 κατοίκους [1]. Γεωγραφικά βρίσκεται περίπου στις παρακάτω συντεταγμένες: 350 31′ Βόρεια, 270 15′ Ανατολικά.

Continue reading Κάρπαθος (γεωγραφία, oνομασία)