1658: Χάρτης Καρπάθου – Marco Boschini.

Visits: 186

Χάρτης  της νήσου Καρπάθου του τελευταίου τετάρτου του 17ου αιώνα. Έχει εκτυπωθεί το 1658 στη Βενετία από τον ζωγράφο, συγγραφέα και λιθογράφο Marco Boschini. Είναι μέρος του ευρύτερου έργου του με τίτλο L’ Archipelago (Το Αρχιπέλαγος) στο οποίο συνολικά γίνεται καταγραφή 48 νήσων του Αιγαίου Πελάγους με ιστορικά και γεωγραφικά στοιχεία.  

Ο χάρτης δίνει μια εικόνα της νήσου και της ευρύτερης περιοχής (Κάσος) του νοτιοανατολικού Αιγαίου με τοπωνύμια εποχής. Δίνει και άλλες εικονογραφικές πληροφορίες (πολίσματα, οχυρά κλπ.)

Είναι χαρακτηριστική του επιπέδου στο οποίο είχε φτάσει η χαρτογραφία αλλά και η λιθογραφία στα τέλη του 17ου αιώνα στη Βενετία.   O Ιταλός ζωγράφος και χαράκτης Marco Boschini (1613-678) γεννήθηκε στη Βενετία και σπούδασε στη Σχολή του Palma il Giovane.

Χάρτης Καρπάθου 1658

Τοιχογράφησε τον «Μυστικό Δείπνο» στην Αγία Τράπεζα του San Girolamo στη Βενετία και διακρίθηκε κυρίως ως χαράκτης και συγγραφέας πολλών έργων περί τέχνης: “La Carta del Navegar pittoresco” (1660), “Le minere della pittura veneziana” (1664), “Le ricche minere della pittura veneziana” (1674), ενώ συνέταξε Οδηγούς για την Βενετία και τη Βιτσέντζα.

Επίσης συνέγραψε ένα εγκυκλοπαιδικό έργο για τους ζωγράφους, παρουσιασμένο σαν πλοήγηση στον εικαστικό χώρο, όπου βιογραφούνται καλλιτέχνες της εποχής του (“La carta del navegar pitoresco dialogo”…, 1660). Τα εισοδήματά του ωστόσο προέρχονταν κυρίως από το εμπόριο πολύτιμων αντικειμένων και έργων τέχνης και διετέλεσε πράκτορας πολλών επιφανών της εποχής του (Leopoldo de’ Medici, κ.ά.).

Τα ενδιαφέροντά του τον στρέφουν και προς τις χαρτογραφικές μελέτες και συντάσσει έτσι ένα νησολόγιο για το Αιγαίο. Η έκδοση αυτή, μικρό όμορφο δείγμα της βενετσιάνικης χαρακτικής των μέσω του 17ου αιώνα, περιέχει σαράντα οκτώ χάρτες νησιών και έναν συγκεντρωτικό του Αιγαίου, ενώ επεξηγηματικά κείμενα ιστορικο-γεωγραφικού περιεχομένου συνοδεύουν τον κάθε χάρτη.


Πηγές κ’ Αναφορές:

  1. Φωτόδενδρο (photodentro.edu.gr)
  2. Ιδρυμα Λασκαρίδη –  δείγμα από τα νησιά που χαρτογράφησε ο Boschini
  3. Wikimedia
  4. Μάρκο Μποσκίνι (wikipedia)