Η λαϊκή μουσική του νησιού της Καρπάθου – Βιβλίο (Brandl, R. M. Reinsen D., 1992)

Visits: 76

Λήμμα υπό κατασκευή

Die Volksmusikder Insel Karpathos (Brandi, R. M. Reinsen, D. Orbis Musicarum, 1992). – Η λαϊκή μουσική του νησιού της Καρπάθου.

Βιβλίο του Rudolf Maria Brandl & D. Reinsen. Στο εξώφυλλο η φωτογραφία του λυριστή Κωστή Βασιλαράκη από το Όθος.

 

 

 

 

 

 

Στο βιβλίο συμπεριλαμβάνονται και δύο κασέτες με ηχογραφήσεις που αναφέρονται στο παρακάτω κατάλογο. Έχουν καταγραφεί οι παρακάτω οργανοπαίχτες:

  1. Κ. Βασιλαράκης (Όθος)
  2. Ασπρομμάτης (Πηγάδια)
  3. Βασιλάκης (Πηγάδια)
  4. Λαθουράκης (Πηγάδια)
  5. Τσαμπανάκης (Όλυμπος)
  6. Σαρρής (Μεσοχώρι)
  7. Μάλτας (Μεσοχώρι)
  8. Νταργάκης (Όλυμπος)

Έχουν καταγραφεί οι παρακάτω σκοποί της Καρπάθου:

Μήλο της Μηλιάς
Πάνω Χορός
Μπλού Μαρέν
Αλέντι
Ζερβός
Νύχτας
Πεύκος
Σούστα
Συρτός
Ζιμπούλι
Κρητικός
Πισωμέρι
Οθείτικος
Απερίτικος
Πεντοζάλης
Συρματικός
Βοσκίστικος
Ολυμπίτικος
Χογλακούλια
Αρκασιώτικος
Βωλαδιότικος
Γιαγκούσικος
Μενετιάτικος
του Παύλου Κομνηνού
του Γιάγκου
του Βασιλαρά
του Καπετάνιου
του Χατζηγεωργίου
Μωρό