1944-10-6 – Απέρι

Visits: 78

Συγκροτείται η Παγκαρπαθιακή Επαναστατική Επιτροπή και ξεκινάνε οι διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση των 250 περίπου εναπομείναντων Ιταλών στο Νησί.

Leave a Reply