1944/10/6 – Απέρι

Hits: 11

Συγκροτείται η Παγκαρπαθιακή Επαναστατική Επιτροπή και ξεκινάνε οι διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση των 250 περίπου εναπομείναντων Ιταλών στο Νησί.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *