Ο πολιτισμός και οι Παραδόσεις της Καρπάθου και πώς έχουν βοηθήσει στην ανάπτυξη του τουρισμού του νησιού, Γιουτλού Ειρήνη, 2011

Visits: 428

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ, «ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ» της φοιτήτριας ΓΙΟΥΤΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ,Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής ∆ιοίκησης & Οικονομίας του Α.Τ.Ε.Ι Κρήτης [1].[2]

 Σκοπός

Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι :

  • H ανάλυση των χαρακτηριστικών της Καρπάθου (γεωγραφικά, πληθυσμιακά, περιβαλλοντικά,).
  • Η τουριστική επενδυτική πολιτική στην περιοχή με το πέρασμα των χρονών.
  • Η ανάδειξη των τουριστικών πόρων ( φυσικών και πολιτιστικών) και των τουριστικών προϊόντων του νησιού.
  • Η καταγραφή της τουριστικής προσφοράς και της ζήτησης, βάση δημογραφικών στοιχείων.
  • Η διάγνωση προβλημάτων της Καρπάθου και η επίλυση αυτών
  • Οι στόχοι και οι προτάσεις σχεδίου αειφόρου ανάπτυξης εναλλακτικώνμορφών τουρισμού σεβόμενοι το περιβάλλον και τον άνθρωπο.
  • Η συμμέτοχη των κατοίκων και των αρμόδιων φορέων σεπρογράμματα εκπαίδευσης περιβαλλοντικής προστασίας.

Συμπεράσματα

Μελετώντας τα παραπάνω και παρατηρώντας τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί, συμπεραίνουμε ότι η Κάρπαθος παρουσιάζει μια ικανοποιητικά αυξανόμενη τάση στον τουρισμό. Αυτό οφείλετε κυρίως στο γεγονός ότι είναι ένα νησί που προσφέρει τη δυνατότητα στους επισκέπτες του να απολαύσουν την ξεχωριστή και σπάνια ομορφιά του. Ας μην ξεχνάμε πως η Κάρπαθος έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Natura 2000.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως πρόκειται για ένα μέρος, από τα ελάχιστα, το οποίο τηρεί αυστηρά τα ήθη τα έθιμα και τις παραδόσεις του, τα οποία περνούν από γενιά σε γενιά. Οι κάτοικοι του νησιού είναι φιλόξενη, ευχάριστοι και φιλικοί. Πρόθημα ′′αγκαλιάζουν′′ κάθε επισκέπτη που θέλει να γνωρίσει την Κάρπαθο, να απολαύσει τις ομορφιές της, καθώς και τα τοπικά προϊόντα, φαγητά και άλλες λιχουδιές.

Τουρίστες από κάθε πόλη- χώρα επισκέπτονται κάθε χρόνο την Κάρπαθο. Για μερικούς αποτελεί ένα ταξίδι στην παράδοση, όπως έχει αναφερθεί, εφ’ όσον είναι ένα νησί με ιστορία και ο καθ’ ένας μπορεί να παρακολουθήσει αλλά και να συμμετάσχει στα πολιτιστικά και πολιτισμικά δρώμενα που διεκπεραιώνονται ανά εποχή.

Ωστόσο προβλήματα υπάρχουν, εφ’ όσον δεν υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο τουριστικής πολιτικής. ∆εν έχει πραγματοποιηθεί μελέτη και εκπαίδευση του ντόπιου πληθυσμού για τη σωστή εκμετάλλευση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, δεν υπάρχουν αρκετές εγκαταστάσεις οι οποίες να μπορούν να υποστηρίξουν τον μαζικό τουρισμό καθώς και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό. Επίσης υπάρχουν και κάποια τεχνικά προβλήματα, τα οποία έχουμε προαναφέρει και αναλύσει παραπάνω καθώς και έλλειψη εξοπλισμού.

Θα ήταν σημαντικό για το νησί να γινόταν μια προσπάθεια για να επιτευχθεί η αξιοποίηση των είδη υπάρχοντων πόρων και ανεύρεσης νέων, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων και θα αποτελέσουν ακόμη μεγαλύτερο πόλο έλξης για τους τουρίστες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο κατά τους θερινούς μήνες.

Βέβαια προσπάθειες για αναβάθμιση γίνονται είτε από ντόπιους είτε από ξένους επενδυτές. Σημαντικές είναι και οι προσπάθειες των τοπικών φορέων προώθησης κάποιων μορφών εναλλακτικού τουρισμού, όπως αποτελούν ο αθλητικός τουρισμός και ο αγροτουρισμός.

Επειδή η Κάρπαθος είναι ένα νησί το οποίο έχει να προσφέρει πολλά τόσο στους κατοίκους όσο και στους τουρίστες που το επισκέπτονται, βοηθούν διάφοροι φορείς αλλά και άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν το νησί αλλά και ενδιαφέρονται για την εξέλιξη του στο να υλοποιούνται έργα ανάπτυξης γι την καλύτερη μετακίνηση των ανθρώπων αλλά και του τρόπου ζωής τους.

Η Κάρπαθος ή αλλιώς το νησί των ανέμων, όπως έχει αναφερθεί σε διάφορες πηγές κατά καιρούς, αποτελεί έναν τουριστικό προορισμό που όποιος τον ακολουθήσει θα έχει σίγουρα τις πιο καλές, γλυκές αναμνήσεις και εμπειρίες.


[1] : Ιστότοπος της συγγραφέως: Η δική μου Κάρπαθος: https://mykarpathos.wordpress.com

[2]: Πτυχιακή εργασία, ΤΕΙ Κρήτης

Leave a Reply