Η Φωνή της Ολύμπου, Εφημερίδα

Visits: 172

Εφημερίδα της αδελφότητος Ολυμπιτών Καρπάθου “Η Δήμητρα”  που εκδίδεται αδιάλειπτα από το 1965. Ξεκίνησε με μηνιαία περιοδικότητα, μετά έγινε διμηνιαία, και τέλος τριμηνιαία.

Διατίθεται και ηλεκτρονικά.


[1] : Ηλεκτρονική έκδοση: http://www.e-dimitra.gr/newspaper/e-newspaper/

[2]: Ιστότοπος Αδελφότητος Ολυμπιτών Καρπάθου “Η Δήμητρα” : http://www.e-dimitra.gr