Καρπαθιακή Βιβλιογραφία

Visits: 128

Η Καρπαθιακή Βιβλιογραφία είναι πολύ μεγάλη. Παραθέτουμε εδώ ένα μέρος της, δηλ. τις πηγές που εμείς έχουμε χρησιμοποιήσει κατά την συγγραφή της εγκυκλοπαίδειας.

  1. ΤΟΠΩΝΥΜΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, Μηνάς Κωνσταντίνος, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Καρπάθου, Εκδόσεις Εξάντας, 2000, ISBN 960-256-436-9
  2. SCARPANTO AND KASSO: Χάρτης του Βρετανικού Ναυτικού, HYDROGRAPHIC OFFICE – Βρετανικό Ναυτικό, 1994, 1850-1859.
  3. Ελληνική Απογραφή 2001, ΕΣΥ, Αθήνα 2002 (http://www.statistics.gr)
  4. Ο Βασιλιάς της Αχάτας, Κυζούλης Κώστας, εκδόσεις “Αγιοι Ανάργυροι”, 1997, Νέα Υερσέη.
  5. ΟΡΓΑΝΟΠΑΙΧΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, Μαστρομηνάς Νίκος Γ., ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ του Συλλόγου των Απανταχού Καρπαθίων, Πειραιάς 1986.
  6. «Ιστορία της Καρπάθου», Μιχ. Μιχαηλίδη-Νουάρου.

Leave a Reply